Revisió de la sostenibilitat pels auditors i comptablesData: divendres, 11 de novembre de 2022
Lloc
: Hotel Intercontinental Barcelona (Av. Rius i Taulet, 1-3, Barcelona)

10.45 a 11.45hSessió de treball

Introductor: Sr. Xavier Subirats Alcoverro, economista i coordinador de la Comissió de Sostenibilitat i Resiliència del Consejo General de Economistas.

Ponents:
Sr. Gonzalo Ramos Puig, secretari general de Public Interest Oversight Board (PIOB).
Sra. María Dolores Urrea Sandoval, subdirectora general de Normalització i Tècnica Comptable de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
“La nova directiva de sostenibilitat”

SESSIÓ HOMOLOGADA
Auditors de Comptes (ICAC): 1 hora en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 1 hora

Organitzen:
Comissió d’Auditors de Comptes | REA Catalunya
Comissió de Comptabilitat (comissió conjunta CEC-ACCID)


Sessió amb el suport de: