Novetats del nou marc normatiu concursal: la reestructuració com a instrument per a facilitar la viabilitat i sostenibilitat del projecte empresarialData: divendres, 11 de novembre de 2022
Lloc
: Hotel Intercontinental Barcelona (Av. Rius i Taulet, 1-3, Barcelona)

12.00 a 13.00hSessió de treball

Introductor: Sr. Rodrigo Cabedo Gregori, economista i membre de la Comissió de Mercantil, Concursal i Experts Judicials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Ponents:
Il·lma. Sra. Montserrat Morera Ransanz, magistrada jutge del Jutjat Mercantil núm. 9 de Barcelona.
Sr. Josep Pujolràs Nonell, economista, advocat i vocal del Comitè Permanent de la Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials del Col·legi d’Economistes de Catalunya.


SESSIÓ HOMOLOGADA
Economistes Forenses (REFOR): 1 hora
Auditors de Comptes (ICAC): 1 hora en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 1 hora

Organitza:
Comissió de Mercantil, Concursal i Experts JudicialsSessió amb el patrocini de:

Sessió amb el suport de: