De 11.15 a 12.30 h


SESSIÓ 4

“Joves: formació, feina i futur”


Lídia Farré Olalla


https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/10/Lidia-Farre.jpg

L’impacte de la COVID sobre la desigualtat de gènere en treball remunerat i no remunerat


PRINCIPALS IDEES:

– L’impacte de la COVID ha sigut força simètric entre homes i dones pel que fa al mercat de treball.

– Les dones han assumit la majoria de les tasques relacionades amb el treball no remunerat durant el confinament

– La pandèmia ha augmentat les desigualtats de gènere, sobretot en treball no remunerat, accentuant el fenomen de la doble jornada entre les dones treballadores.


SINOPSI DE LA INTERVENCIÓ:

Utilitzem dades de les llars en temps real per estudiar l’impacte del confinament conseqüència de la pandèmia sobre la distribució  del treball remunerat i no remunerat a Espanya. Documentem importants pèrdues d’ocupació que van afectar més als treballadores poc qualificades i, fins a cert punt, les dones amb formació universitària. Mostrem que la pandèmia va provocar un augment de la bretxa de gènere en el total d’hores treballades, inclòs el treball remunerat i no remunerat. Això es deu a la menor disminució de les hores de treball remunerades entre les dones que no es va compensar amb un menor augment del treball no remunerat. També examinem l’impacte del confinament sobre els patrons d’especialització dins de la llar. Trobem que, tot i que els homes van augmentar lleugerament la seva participació en el treball domèstic, la majoria de la càrrega va continuar en mans de les dones, independentment de la seva situació del mercat laboral. Aquesta evidència suggereix que les explicacions tradicionals no poden explicar la distribució desigual del treball no remunerat. L’anàlisi addicional dona suport a la presència de normes socials com a possible explicació als nostres resultats.