De 11.15 a 12.30 h


SESSIÓ 5

“Excel·lència científica, transferència i competitivitat”


Lluís Rovira i Pato


https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/Lluis-Rovira.jpg

L’oportunitat de l’economia del coneixement a Catalunya: la contribució del sistema CERCA


PRINCIPALS IDEES:

-La gestió i implementació adequada dels fons Next Generation juntament amb l’activitat ordinària del
sistema CERCA obren una finestra d’oportunitat per transformar els sectors econòmics a Catalunya
-Els centres CERCA, de caràcter científic i tecnològic, aconsegueixen resultats científics disruptius
-Diversos indicadors independents demostren la força científico-tecnològica del sistema CERCA a escala
europea
-La transferència de coneixement és un element estructural del sistema CERCA i s’expressa amb un ampli
ventall d’accions i mecanismes diversos, que inclou projectes estratègics amb entitats públiques i amb el
teixit empresarial, i la creació de nombroses empreses de base científico-tecnològica.
-La nova estratègia d’Impacte CERCA RIA fonamenta que des de la seva concepció molts projectes de
recerca incloguin reptes tecnològics, socials, ambientals i econòmics prioritaris pel país o a nivell
internacional, així com l’anàlisi de la seva consecució.


SINOPSI DE LA INTERVENCIÓ:

Catalunya ha sabut sempre adaptar-se als reptes econòmics i tecnològics al llarg de la seva història. Ara,
el país té al davant un nou repte encara més difícil d’intentar esdevenir una economia basada en el
coneixement.

Catalunya compta amb diversos actors ben posicionats per contribuir a assolir aquesta fita. Els centres
del sistema CERCA ocupen una posició destacada pel fet que generen tecnologies disruptives que poden
crear nous sectors empresarials o donar suport a la transformació dels existents. La principal contribució es tradueix en l’increment de la competitivitat de les empreses d’aquests sectors.

Addicionalment la conjuntura post-covid ha posat en circulació una fabulosa quantitat de diners (fons Next
Generation) que poden ajudar a la transformació d’alguns models empresarials portant Catalunya a les
portes d’una economia del coneixement. Això representa una oportunitat, que és un tren que no tornarà a
passar.

Els esforços que fa el sistema CERCA per transferir les seves tecnologies han de poder ser aprofitats per
algunes empreses per incorporar coneixement als seus productes i serveis i augmentar així el valor afegit
de la seva activitat. Només alineant estratègies d’impacte dels centres CERCA, entre d’altres, i estratègies
empresarials es podrà aconseguir un perfil més tecnològic dels diferents sectors productius.

La dinàmica descrita hauria de ser sostinguda en el temps per aconseguir resultats òptims per a la
transformació econòmica i empresarial que cal al país.