De 11.15 a 12.30 h


SESSIÓ 5

“Excel·lència científica, transferència i competitivitat”


Xavier López Luján


https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/10/Xaviel-Lopez_2.jpg

La visió dels Centres Tecnològics sobre la transferència i el seu impacte en la competitivitat empresarial

PRINCIPALS IDEES:

– El rol dels centres tecnològics en els ecosistemes d’innovació

-La visió dels centres sobre la funció transferència

– Mecanismes i exemples de transferència

-Algunes propostes de millora


SINOPSI DE LA INTERVENCIÓ:

Els centres tecnològics son organitzacions orientades a ajudar a les empreses a millorar la seva competitivitat per la via de la recerca aplicada i la innovació de base tecnològica. En aquest sentit, els centres tecnològics poden jugar un paper rellevant en els processos de transferència, aportant en alguns casos tecnologia pròpia i en altres casos, coneixement especialitzat, serveis de prototipat o escalat preindustrial, assaigs, connexions amb altres agents del sistema, etc.

La visió més clàssica de la transferència es basa en esquemes lineals, de Technology push, que identifiquen i segmenten clarament les funcions de cada agent. Hi ha uns agents que generen coneixement, altres que financen el procés i altres que finalment  l’apliquen i l’exploten. Així, aquesta visió de la transferència respon a aquesta lògica lineal que comença en els centres de coneixement i finalitza en les empreses, de nova creació o ja existents, com a meres aplicadores de coneixement generat per altres

La realitat, però, és bastant més complexa i menys lineal. En els processos de conversió de nou coneixement científic o tecnològic en innovacions que satisfacin necessitats de mercat o socials, participen diferents actors que aporten coneixements i competències complementàries.

De l’anterior es deriva que la interpretació actual dels centres tecnològics sobre la funció de transferència sigui molt més participativa i col·legiada que no pas o no només lineal i que una de les claus de l’èxit d’aquesta funció sigui l’adequat reconeixement del valor aportat per cada participant en el procés.

Els mecanismes utilitzats per aquesta transferència o posada en comú d’aquest coneixement són variats. Sense deixar de potenciar els mecanismes “tecnology push”, els projectes de R+D en col·laboració amb empreses i altres agents, la prestació de serveis de prototipatge o assaig, escalat pre industrial, etc. també poden considerar-se com a mecanismes de transferència.