De 12.45 a 14.00 h


SESSIÓ 2

“Les operacions de reestructuració financera de les pimes i la seva comptabilització”


Chus Blasco Pérez


https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/10/Chus-Blasco.jpg

Tres indicadors per prendre decisions financeres a les pimes

PRINCIPALS IDEES:
– La complexitat i la incertesa actuals exigeixen tenir estratègia financera
– Les dades econòmiques i financeres ens donen respostes
– L’origen dels problemes financers
– 3 indicadors per anticipar riscos
– La millora de la comunicació impulsa l’acció


SINOPSI DE LA INTERVENCIÓ:

La complexitat i la incertesa actuals exigeixen tenir estratègia financera

Les empreses avui no es poden gestionar igual que ho van fer en el passat. Hi ha soledat a la presa
de decisions empresarial de les pimes. Mai abans havien hagut d’afrontar tanta incertesa. La
complexitat de l’era digital està creant molt desconcert i angoixa. Emprendre no és el mateix que
gestionar. A les pimes hi ha decisions de gestió que provoquen conseqüències financeres. Sols que
no en el mateix moment. Les decisions fàcils a curt termini provoquen conseqüències complicades a
llarg termini.

Les dades econòmiques i financeres donen respostes

Repassem els problemes que provoquen desajustos financers a les empreses. Per ajudar a
solucionar problemes financers, ens cal haver fet les preguntes de què no hauria d’haver passat.
Quan cal tresoreria, no hi ha res més important que resoldre l’emergència de no poder efectuar
pagaments corrents. Sense cash, l’empresa es paralitza. Un bon negoci pot compensar un mal
finançament, però un bon finançament no pot compensar un mal negoci.

L’origen dels problemes financers

Per saber quin el finançament idoni, hem de repassar el flux per on passa la tresoreria i veure on
s’està encallant. Veurem quins son els diferents orígens de la tresoreria i quines son les seves
aplicacions. En funció de la problemàtica d’aquest origen, la solució idònia serà diferent per tal de que
l’activitat operativa s’aturi. L’objectiu és aconseguir tenir tranquil·litat financera. Els elements que
determinen el finançament idoni és quin és l’objectiu del finançament, el volum que es necessita,
durant quant de temps.

Tres indicadors per enfocar les solucions

Per tal d’avaluar l’estat de salut d’una empresa cal que ens fem 3 preguntes. 1.- La viabilitat del
negoci. En el moment actual de transformació, no tots els negocis mostren la mateixa solidesa. 2.- La
generació d’efectiu. Cal identificar l’origen de la manca de tresoreria puntual o recurrent que s’està
produint. 3.- L’equilibri financer. La font de finançament més sostenible son els clients. Per garantir
l’equilibri cal poder explicar als finançadors que recuperaran la seva inversió amb la recompensa
corresponent. Per tenir respostes a aquestes preguntes utilitzarem bàsicament tres indicadors.
La comunicació impulsa l’anticipació de riscos

En l’era VUCA, les empreses necessiten invertir en la capacitat d’anticipar-se. Dirigir un negoci
suposa construir el futur, cuidar a l’equip de persones que hi treballen per tal de que aquests cuidin
als clients i proveïdors, i gestionar la informació per tal de poder anticipar conseqüències financeres
no desitjades. Cada vegada hi ha més empreses que volen sentir-se acompanyants d’un professional
que tradueixi els seus números en un relat sostenible de futur. Quan la realitat és més complexa, la
recepta és sintetitzar.