De 12.45 a 14.00 h


SESSIÓ 3

“Incidència de l’avantprojecte de la Llei de reforma de la Llei Concursal en matèria de segona oportunitat en el procediment especial de les microempreses i en l’administració concursal”


Berta Pellicer Ortiz


https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/10/Berta-Pellicer.jpg

Incidència de l’avantprojecte de la Llei de reforma de la Llei Concursal en matèria de segona oportunitat en el procediment especial de les microempreses i en l’administració concursal


PRINCIPALS IDEES:

Incidència de l’avantprojecte de la Llei de reforma de la Llei Concursal en matèria de l’administració concursal

-Marc normatiu actual

-Principals aspectes de l ´avantprojecte de reforma de la Llei Concursal.

-Valoració del aspectes crítics de de l ´avantprojecte de reforma de la Llei Concursal.


SINOPSI DE LA INTERVENCIÓ:

La intervenció es centrarà en enquadrar el marc normatiu actual , les principals reformes que, en matèria de l´administració concursal ,introdueix  l ´avantprojecte de reforma de la Llei Concursal i finalitzarà amb una valoració del aspectes crítics de l ´avantprojecte de reforma de la Llei Concursal.