De 12.45 a 14.00 h


SESSIÓ 5

“Tendències de sostenibilitat en l’economia”


Lorena Farràs Pérez


https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/11/Lorena-Farras-Perez-1.jpg

Tendències de Sostenibilitat en l’Economia post-Covid


DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ:

Aquesta sessió, està co-organitzada per la Comissió d´Economia i Sostenibilitat, la Comissió Internacional i UE i per la Comissió d´Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Les tendències de sostenibilitat en l´economia post-Covid, ens porta a reflexionar sobre tres temes fonamentals que tenen un gran impacte econòmic.

Tractarem primer el tema de “La sostenibilitat com a desafiament i oportunitat per a la PIME”.

Les empreses s’enfronten al repte d’adaptar-se i incorporar-se a tots els canvis que representa una economia sostenible. La sostenibilitat representa una transformació tan potent com la tecnològica sent elements transversals que han de ser present en les estratègies de les empreses. Assumint el repte de la sostenibilitat s´impulsa la recuperació econòmica verda, social i inclusiva. L´aposta per la sostenibilitat és un procés que s´haurà d´afrontar i els fons europeus ajudaran a la transformació de les empreses cap a la sostenibilitat, de forma que s´augmenti la competitivitat, creixement i benefici a les empreses. És una oportunitat per créixer, consolidar i guanyar nous mercats, guanyar eficiència gràcies a les noves tecnologies renovables, d’estalviar ´energia, retenir, atreure talent i gestionar millor els riscos derivats del canvi climàtic.

A la Unió Europea per a impulsar el desenvolupament sostenible, s’ha creat el programa Next Generation EU, en el qual aprofundirem amb el tema “El Fons Next Generation EU. Perquè serveixen i com es financen?”

L’objectiu de la ponència és conèixer que són els Fons Next Generation EU des de dues vessants.

Per una banda, saber el motiu que va generar la seva creació i tota la problemàtica que comporta posar-los en marxa. També conèixer l’abast dels mateixos, tant des del punt de vista de l’import (750.000 milions d’euros), com la distribució prevista entre els diferents sectors econòmics (sostenibilitat, innovació,  digitalització, etc.) i entre els diferents països de la UE. També s’intentaria esbrinar el calendari de distribució i d’execució dels Fons en el futur immediat. Per altra banda, conèixer com es financen aquests Fons, com la UE té previst anar retornant el seu import total, i quina data final està prevista per finalitzar el corresponent finançament.

Després de la Covid els recursos en tensió poden provocar serioses dificultats per a la dinàmica socio-econòmica i el repte alimentari és un tema cabdal en els equilibris vers la sostenibilitat. És per això que la última intervenció abordarà el tema “Sostenibilitat en l´economia post-Covid. Recursos en tensió front a l´emergència alimentària”.

La Covid-19 ens ha mostrat la fragilitat de la nostra societat front a riscos sanitaris, El canvi climàtic ens està advertint també sobre la gravetat de conseqüències que cada cop veiem més properes. En ambdós fronts d’aquesta problemàtica hi ha dos aspectes han mostrat el seu màxim estat crític: salut i aliments. Posar la màxima atenció en aquests dos fronts amb l’ajuda de la tecnologia serà un objectiu de primer rang en l’actual segle, atesa la creixent demanda davant d’uns recursos limitats.

Tanmateix, la crisi climàtica i l’actuació inadequada de l’home estan actuant alhora com a destructor de recursos bàsics (sòl, aigua, biodiversitat, etc.) per a l’imprescindible  proveïment alimentari. Tant és així que hom preveu que les manifestacions més crítiques de la crisi climàtica es manifestaran com a crisi alimentària o, el que és el mateix, crisi de proveïment alimentari suficient i assequible per a tothom.

Com preservar i gestionar els recursos bàsics per al proveïment alimentari és el tema de la ponència.