Comitè Organitzador i Comitè TècnicCOMITÈ ORGANITZADOR

PRESIDENT

Sr. Oriol Amat, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

MEMBRES

Sra. Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona

Sr. Guillem López Casasnovas, director de la Revista Econòmica de Catalunya

Sr. Albert Castellanos, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya

Sr. José María Durán, director de l’Institut d’Economia de Barcelona – IEB

Sra. Natàlia Mas Guix, directora general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya

Sr. Jaume Menéndez, director de la Jornada dels Economistes 2021

Sr. Maurici Olivé, gerent del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Sr. Lluís Santaló, secretari tècnic del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Sr. Xavier Subirats, vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya


COMITÈ TÈCNIC

PRESIDENT

Sr. Jaume Menéndez, director de la Jornada dels Economistes 2021

MEMBRES

Sr. Xavier Ferrer, comissió d’economia internacional i Unió Europea

Sr. Miquel Àngel Fúster, seu de Tarragona

Sra. Ana García, comissió d’economia i sostenibilitat

Sr. Miquel Morell, comissió d’economia territorial i urbana

Sr. Josep Maria Perramón, seu de Girona

Sr. Iván Planas, comissió d’economia de la salut

Sr. Carlos Puig de Travy, professional

Sra. Sofía Rodríguez, comissió d’economia financera

Sr. Xavier Ticó, seu de Lleida

Sr. Lluís Santaló, secretari tècnic del Col·legi d’Economistes de Catalunya