Portades d’edicions anteriors


1996

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/1996-portada-scaled.jpg


1997

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/1997-portada-scaled.jpg


1998

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/1998-portada-scaled.jpg


1999

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/1999-portada-scaled.jpg


2000

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2000-portada-scaled.jpg


2001

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2001-portada-scaled.jpg


2002

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2002-portada-scaled.jpg


2003

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2003-portada-scaled.jpg


2004

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2004-portada-scaled.jpg


2005

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2005-portada-scaled.jpg


2006

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2006-portada-scaled.jpg


2007

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2007-portada-scaled.jpg


2008

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2008-portada-scaled.jpg


2009

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2009-portada-scaled.jpg


2010

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2010-portada-scaled.jpg


2011

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2011-portada-scaled.jpg


2012

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2012-portada.jpg


2013

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2013-portada.jpg


2014

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2014-portada.jpg


2015

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2015-portada.jpg


2016

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2016-portada.jpg


2017

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2017-portada.jpg


2018

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2018-portada.jpg


2019

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2019-portada.jpg


2020

https://jornadaeconomistes.cat/wp-content/uploads/2021/06/2020-portada.jpg