PROGRAMA

Barcelona

Divendres 5 de novembre [Online]

“L’economia i la societat post COVID-19”09.30 a 10.15 h

Inauguració


  • Molt Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
  • Excma. Sra. Ada Colau Ballano*, alcaldessa de Barcelona
  • Excma. Sra. Núria Marin Martínez*, presidenta de la Diputació de Barcelona
  • Excm. Sr. Valentí Pich Rosell*, president del Consejo General de Economistas
  • Il·ltre. Sr. Oriol Amat i Salas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

(*) Pendents de confirmació en data 27 de setembre de 2021

11.15 a 14.00 h

Sessions de treball


Sessió 1 

“On és i cap on va l’economia catalana?”

Sessió 2

“Ciutat i comerç”

Sessió 3

“Economistes assessors fiscals i l’AEAT: millores en la gestió i bones pràctiques”

Sessió 4

“Joves: formació, feina i futur”

Sessió 5

“Excel·lència científica, transferència i competitivitat”

Sessió 6

“El paper de l’auditor de comptes davant dels fons europeus”

Sessió 7

“Aplicació dels fons Next Generation a Catalunya”

Sessió 8 

“On és i cap on va l’economia catalana?”

Sessió 9

“Ciutat i comerç”

Sessió 10

“Economistes assessors fiscals i l’AEAT: millores en la gestió i bones pràctiques”

Sessió 11

“Joves: formació, feina i futur”

Sessió 12

“Excel·lència científica, transferència i competitivitat”

Sessió 13

“El paper de l’auditor de comptes davant dels fons europeus”

Sessió 14

“Aplicació dels fons Next Generation a Catalunya”