Sostenibilitat futura del benestar a Catalunya (noves necessitats i nous recursos)


Data: dijous, 23 de novembre de 2023 
Lloc
: Hotel Intercontinental Barcelona (Av. Rius i Taulet, 1-3, Barcelona)

11.15 a 12.35h | Sessió de treball

Coordinador: Sr. Lluís Torrens Mèlich, economista i secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya     

Participants: 

Sr. Andreu Domingo i Valls, doctor en Sociologia, especialitzat en migracions internacionals i sotsdirector del Centre d'Estudis Demogràfics a la Universitat Autònoma de Barcelona
Sra. Concepció Patxot Cardoner, catedràtica d'Economia i investigadora del BEAT (Barcelona Economic Analysis Team) de la Universitat de Barcelona
Sr. Xavier Varea Soler, actuari i professor d’Economia Financera de la Universitat de Barcelona i director de l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària

Sessió amb el patrocini de: